Medlemsbrev 3/2020 Jäsenkirje 3/2020

07.10.2020 kl. 18:55
07.10. 2020

suomeksi alla

 

Bästa medlem i Föreningen Norden i Sibbo

Ett drygt halvt år har gått i undantagets tecken då Covid-19 började styra verksamheten. Många arrangemang har annullerats och vi vet inte när vi återgår till det ”nya normala”. Vi längtar efter verksamhet men värderar alla arrangemang utgående från hälsa och välfärd.

Föreningslagen har för i år gjort ett undantag och möjliggör att såväl vårmöte som höstmöte kan slås ihop till ett årsmöte. Så beslöt vi i Sibbo att göra det. Härmed kallar vi er alla till

ÅRSMÖTE ONSDAG 21 OKTOBER 2020 kl 18 PÅ SAVIJÄRVI GÅRD

Kvällen inleds med besök av minister Thomas Blomqvist som i regeringen ansvarar för nordiskt samarbete. Under diskussionen men honom kan vi fritt dryfta kring nordismen i ett brett perspektiv.

Kl. 19 vidtar sedan det egentliga årsmötet. Då presenteras bokslut 2019, verksamhetsberättelse 2019, budgetförslaget 2021 samt verksamhetsplan 2021. Verksamhetsgranskaren har gjort sitt arbete och årsmöte avgör om ansvarsfrihet kan beviljas de avgående. Under kvällen väljs även ordförande för år 2021 samt en ny styrelse utses.

Vi bjuder på svamppaj, sallad samt kaffe/te.  Tillställningen är öppen även för icke-medlemmar.

Om man vill lyssna på diskussionen med minister Blomqvist kan man även göra det via streaming på föreningens Facebook sida. Själva årsmötet ska också streamas men som plan B möjliggör vi även att man kan följa med själva årsmötet via Teams. Då behöver man dock meddela därom till christel.liljestrom@gmail.com så att vi kan sända Teams-länken till dig. På distans kan man dock inte delta i eventuell röstning men mötesordförande har rätt att bevilja taltur även för de medlemmar som deltar per distans.

 

Den traditionella ”Kura Skymning” litteraturkvällen går av stapeln måndag 9 november 2020 kl 19.

Då samlas man på hundratals platser i hela Norden och tar del av årets litteraturbok som Föreningarna Nordens Förbund handlägger via Köpenhamn. Årets bok som vi bekantar oss med är beskrivs enligt följande:

"Ärr" av Auður Ava Ólafsdóttir är en socialrealistisk roman med satiriska tendenser. Språket är lågmält och humorn nyckfull. Taktfullt fylls texten med citat och lyriska sekvenser inleder varje kapitel. Romanen handlar till stor del om individen i det mänskliga havet och är en berättelse om hur både en inre och en yttre värld kan falla samman och byggas upp igen”

I år sker uppläsningen via nätet. Vi streamar tillställningen med start kl 19 på föreningens Facebook sida. Eventuellt får vi den även streamad via Sibbo kommuns biblioteks kanaler, men mera om det senare.

Som högläsare fungerar Kristin Jonsdottir (svenska och isländska) samt Christel Liljeström (finska).

Välkommen med på årsmöte och litteraturkväll!

på styrelsens vägnar

 

Christel Liljeström, ordförande

tfn 050 3082460, christel.liljestrom@gmail.com                                                                       KÄÄNNÄ!

Tervehdys!

Yi puoli vuotta on kulunut sitten Covid-19 muutti toimintamme luonnetta. Monta tapaamista on peruttu emmekä tiedä milloin voimme siirtyä ”uuteen normaaliin” tapaan viettää aikaa yhdessä. Kaipaamme toimintaa ja tapaamisia, mutta kaikkiin järjestelyihin menemme painottaen terveyttä ja turvallisuutta.

Yhdistyslakia on muunneltu tänä vuonna niin että on mahdollista pitää sekä kevätkokous että syyskokous yhdistettynä vuosikokouksen merkeissä Kutsumme täten teidät yhdistyksemme

VUOSIKOKOUKSEEN KESKIVIIKKONA 21 LOKAKUUTA KLO 18 SAVIJÄRVEN KARTANOLLE

Ilta avataan keskustelemalla ministeri Thomas Blomqvistin kanssa. Ministeri Blomqvistin vastuualueena on Pohjoismainen yhteistyö.

Klo 19 on sitten vuosikokouksen aika. Tilinpäätös 2019, toimintakertomus 2019, talousarvioesitys vuodelle 2021 sekä toimintasuunnitelma 2021 otetaan käsittelyyn. Toiminnantarkastaja on tehnyt työnsä ja hänen esityksensä pohjalta kokous päättää, jos vastuuvapaus on myönnettävissä hallitukselle. Tämän jälkeen on puheenjohtajan valinta vuodelle 2021 sekä hallituksen valinta agendalla.

Tarjoamme läsnäolijoille sienipiirasta, salaattia sekä kahvia/teetä. Tilaisuus on avoin myös ei-jäsenille.

Jos haluaa seurata keskustelua ministeri Blomqvistin kanssa, sen voi myös tehdä etänä.  Tulemme lähettämään tilaisuuden striimattuna yhdistyksen Facebook sivuilla.  Vuosikokouskin striimataan mutta suunnitteilla on myös, että vuosikokoukseen voisi jäsen osallistua Teams-sovelluksen avulla. Jos näin haluaa menetellä, tulee ilmoitta tästä osoitteeseen christel.liljestrom@gmail.com jotta voimme lähettää sinulle Teams-osoitteen. Etänä ei ole mahdollista osallistua mahdollisiin äänestyksiin, mutta kokouksen puheenjohtajalla on oikeus myöntää puheenvuoroja myös etäosallistujille.

”Ilta hämärässä”, Pohjoismaisen kirjallisuusviikon aloitus, on tänä vuonna maanantaina 9 marraskuuta 2020 klo 19

Samana iltana kokoonnutaan sadoissa eri paikoissa Pohjoismaissa tutustumaan vuoden kirjaan. Tämän vuoden kirja on islantilainen ja sen esittely on tämänkaltainen:

” Auður Ava Ólafsdóttirin ”Arvet” on sosiaalisesti realistinen romaani, jossa on satiirisia suuntauksia. Kieli on hillittyä ja paikoin hassuttelevaa. Luvut alkavat lainauksilla tai lyyrisillä osioilla. Romaani kertoo yksilön matkasta ihmisten joukossa. Matkasta pois tutusta kohti tuhoa, ja uudelleen kohti valoa.”

Tänä vuonna järjestämme tilaisuuden verkon välityksellä. Striimaus on näkyvillä yhdistyksen Facebook-sivulla ja pyrimme myös saamaan sen Sipoon kirjaston kanavien kautta nähtäväksi, mutta kerromme tästä enempi, kunhan asia varmistuu.

Lukijoina toimii Kristin Jonsdottir (ruotsiksi ja islanniksi) sekä Christel Liljeström (suomeksi)

 

Tervetuloa mukaan

hallituksen puolesta

 

Christel Liljeström, puheenjohtaja

puh 050 3082460, christel.liljestrom@gmail.com