Mellaninformation till medlemmarna /Välitietoa jäsenistölle

18.03.2020 kl. 18:52
18.3.2020

suomeksi alla

Hälsningar på distans…

COVID-19 berör vår allas vardag…och vi är noga med att följa med de direktiv som myndigheter m.fl. ger oss medborgare.

Därav annulleras även Föreningen Norden i Sibbos vårmöte som var utlyst till 23.3.2020.

Vi gör det med lugnt sinne för revisionen som är gjord över föreningens ekonomi och verksamhet för 2019 har godkänt förehavandena och förordar styrelsen ansvarsfrihet. Vi ser fram emot att presentera bokslut och verksamhetsberättelse till våra medlemmar den dagen det inte mera är förknippat med risk att sammankomma. Önskar du bekanta dig med dessa dokument redan nu så är det bara att meddela undertecknad så sänder jag dem till dig elektroniskt. Materialet sätts även upp på föreningens Facebook sida.

Styrelsen tar ställning till nytt datum för vårmötet genast då karantän och andra restriktioner har tagits bort.

 

”Resa till okänt mål” som var avsedd att arrangeras i maj, annulleras även härmed.

Av förekommen anledning är det inte ändamålsenligt att sätta 50 personer in i en buss… År 2021 genomförs resan hoppeligen och om det krävs så tar vi två bussar